Referentie overzicht

Poortingang Bulo wordt laad- en loskade


Klant: BULO Mechelen
Type klant: Industriële eindklant
Website: www.bulo.be
Opleveringsdatum: 02.05.2018
Oplossing(en): Water bufferen , Waterinfiltratie , Waterzuivering , Waterdoorlatende bestrating

Nieuwe ingang met regenwaterbuffer

Het Mechelse bedrijf Bulo is actief op de nationale en internationale kantoormeubelmarkt. Op de Blarenberglaan bouwden wij hun bestaande poortingang om naar een laad- en loskade.

Van funderingen tot riolering

Nature Solutions voorzag micropaalfunderingen en de volledige betonnen constructie van wanden en vloeren. Daarnaast werd ook de riolering vernieuwd. Het water van de laad- en loskade gaat nu via een KWS-afscheider naar een regenwaterbuffer. Daardoor wordt het water vertraagd geloosd.

Op vraag van de huurder moest de transformatie snel gebeuren, met zo weinig mogelijk hinder voor de dagdagelijkse activiteiten van het bedrijf. Nature Solutions zorgde ervoor dat de site tijdens de werken bereikbaar bleef voor opleggers.